Programe inedite

Programul „Oferă-ţi o zi minunată de vacanţă în bibliotecă !”

Acest program, desfăşurat după cum menţionează şi titlul pe perioada vacanţei, propune diverse şi plăcute posibilităţi de ocupare a timpului liber. Activităţile cuprinse în acest program Vino cu prietenii să te distrezi la Ludotecă!, Încearcă-ţi talentele în Atelierul de creaţie „Mircea Pop”!, Pregăteşte-te pentru o oră de basm ! au drept scop promovarea intensă a serviciilor şi colecţiilor tradiţionale şi moderne ale secţiei.

Zilele filmului pentru copii

“Zilele filmului pentru copii” se derulează din 2005 în primele două săptămâni din vacanţa de vară în Sala de Conferinţe. Participă copii din oraş care au permis de utilizator. Este o alternativă de petrecere a timpului liber în mijlocul cărţilor, jucăriilor şi jocurilor educative într-un mediu prietenos şi atractiv. Timp de două săptămâni copiii pot viziona câte două filme pe zi: unul de desene animate, dublat în limba română care se adresează preşcolarilor şi un film artistic. Scopul programului este de a-i apropia pe copii de bibliotecă şi lectură. Evenimentul nu presupune doar simpla proiecţie de filme, ci şi expoziţii tematice de carte care sub deviza „De la carte la film şi, iarăşi, înapoi la carte”, astfel opere scrise pentru copiise vor regăsi în sală atât în format tradiţional cât şi multimedia.

„Cel mai bun” şi „Cel mai fidel cititor”

Programul “Cel mai bun şi Cel mai fidel cititor” constă în premierea câştigătorilor (preşcolari, şcolari mici şi mari), cu ocazia zilei de 1 Iunie. Scopul programului este de a forma gustul pentru lectură şi a criteriilor de apreciere valorică a creaţiilor literare. Se desfăşoară pe parcursul unui an şcolar. Câştigător este acela care se remarcă prin numărul de cărţi citite şi calitatea acestora, consultarea lucrărilor din fondul de referinţă, citirea expresivă, popularizarea cărţilor în rândul colegilor şi prietenilor şi atragerea lor spre bibliotecă. Festivitatea de premiere are loc la 1 Iunie –Ziua copilului, premiile constau în cărţi, iar câştigătorii sunt mediatizaţi.

„Mai aproape de utilizatori. Bibliotecarii în grădiniţe şi şcoli”

 Programul “Mai aproape de utilizatori. Bibliotecarii în grădiniţe şi şcoli” promovează o modalitate modernă de atragere a copiilor spre lectură fiind iniţiat în 2005. Această nouă formă de mediere carte –informaţie-utilizator implică deplasarea bibliotecarilor la grădiniţe, cămine şi şcoli şi organizarea periodică de expoziţii şi prezentări de carte în format tradiţional şi multimedia cu scopul de a-i familiariza pe copii cu documentele utile lor în întocmirea referatelor li a portofoliilor sau cu noile forme de circulaţie a informaţiei. Biblioteca nu-şi mai aşteaptă în mod pasiv utilizatorii ci, prin intermediul bibliotecarilor, îşi face cunoscută „oferta”, neezitând să aleagă pentru aceasta alte spaţii decât propriile săli.

„Trăistuţa cu poveşti” la Ludotecă şi în Parc

Poveştile sunt spuse altfel deoarece se foloseşte ca decor un covor ce are personaje care pot fi manipulate. Povestea se găseşte şi în cartea care însoţeşte covorul. Cartea, covorul şi personajele din poveste se găsesc într-un sac. Începutul tradiţional al poveştii cu „a fost odată ca niciodată…” se transformă în „Şi când covorul s-a desfăcut, / Povestea a şi început” sau „Covorul se derulează / şi povestea demarează”, iar finalul „Şi am încălecat pe-o şa şi vă spusei povestea aşa” devine „Şi când povestea s-a terminat / Covorul l-am şi rulat”. Spectatori sunt copiii şi cadrele didactice de la grădiniţele din oraş şi judeţ. Rolul activităţii este de a-i induce copilului plăcerea de a citi, conştientizându-l că acea poveste pe care el o ascultă, o acceptă sau o savurează, se găseşte între coperţile acelei cărţi care se află alături de covor.

Ora de caligrafie sau Arta de a scrie frumos

Demarat începând cu luna martie a anului 2010, acest program vizează copiii din clasele primare. Acest proiect îşi propune ca obiective: întoarcerea la scrierea tradiţională ca alternativă la scrisul electronic, cultivarea acestui gen de artă, descoperirea frumuseţilor caligrafiei tradiţionale, formarea deprinderii unui scris frumos, ordonat şi lizibil, stimularea creativităţii artistice prin caligrafie, dezvoltarea emoţională a copilului, pe de o parte, dar, pe de altă parte, apropierea copiilor de bibliotecă şi familiarizarea lor cu aceasta.

Cercul de creaţie “Clubul inimioarelor”

Aici se desfăşoară cursuri de artă plastică (desen, pictură). Coordonatorii acestori cercuri sunt doi meşteri populari şi un profesor de specialitate de la Cercul de Pictură de la Palatul Copiilor Baia Mare care s-au oferit să lucreze voluntar cu copiii.

Cercul de limba germană

În cadrul acestui cerc, alături de copii participă şi adulţi. Activitatea cercului se desfăşoară pe două nivele: începători şi avansaţi şi este coordonată de un profesor de germană. Secţia pentru copii a pus la dispoziţia participanţilor la cerc documente, atât în format tradiţional, cât şi multimedia.

Cercul de matematică

Cercul de matematică se adresează elevilor din clasele V-VIII oferindu-le posibilitatea de a-şi rezolva problemele la matematică cu ajutorul unui profesor de specialitate, voluntar în cadrul bibliotecii. De asemenea, absolvenţii de liceu au beneficiat de pregătire pentru examenul de bacalaureat.

 Cercul de lectură 

Educarea cititorilor în sensul depăşirii de lectură pasivă şi cultivarea capacităţilor de lectură valorizantă sunt realizate în bibliotecă în cadrul unor cercuri de lectură.

 Cercul de şah  

 Cursurile de iniţiere în şah, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 14 ani, sunt realizate de profesori voluntari de la Clubul de şah din Baia Mare. Acest cerc a atras un număr mare de copii, unii dintre aceştia trecând, cu acestă ocazie, pragul bibliotecii doar pentru prima dată. Copiii participanţi la acest cerc au făcut mai uşor primii paşi în şah, având ca suport informaţional o vitrină tematică de documente selectate din colecţiile Secţiei pentru copii.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s